Darileee


Ker neskončni januar še kar traja, se nam je zahotelo z vami deliti nekaj lepega in dobrega ... 

Poklicali smo prijatelje iz J&B vinoteke, ki so pripravili eno fino nagrado, za katero se lahko potegujete na našem Instagramu.
Naša ekipa že komaj čaka na dan, ko bomo z Bianco in ekipo J&B vinoteke z žlahtno kapljico nazdravili začetku devete sezone Odprte kuhne. Držimo pesti za malo čarovnije, da bo ta dan prišel čimprej!

___________________________________________

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri DARILE

Splošne določbe
OLAM d.o.o., Blažičeva ulica 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: »DARILE« (v nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki so do 3. 2. 2021 do 23:59 sodelovali, tako da so:
-  všečkali objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE],
- v objavi z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] v komentarju označili vsaj eno osebo,
- objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] delili med svoje Instagram zgodbe,

in se s tem strinjali, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra poteka od 27. 1. 2021 do vključno 3. 2. 2021. Instagram ni na nikakršen način povezan z nagradno igro in ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.
Organizator podeljuje naslednjo nagrado:
- 1x narezek iz trgovine J&B vinoteka

Organizator bo izžrebal nagrajenca, ki s sodelovanjem v nagradni igri sprejema splošne pogoje sodelovanja.

Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in izdelka, predstavljenega v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so do 3. 2. 2021 do 23:59 sodelovali v nagradni igri, tako da so:
-  všečkali objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE],
- v objavi z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] v komentarju označili vsaj eno osebo,
- objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] delili med svoje Instagram zgodbe.

Osebe, mlajše od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo izločena iz žreba, organizator pa bo izžrebal drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči komentira Facebook objavo, s čimer soglaša s pravili nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri
Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora do 3. 2. 2021 do 23:59 sodelovali, tako da:
- všečka objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE],
- v objavi z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] v komentarju označi vsaj eno osebo,
- objavo z dne 27. 1. 2021 z naslovom [DARILEEE] delili med svoje Instagram zgodbe.

Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil prek odgovora na komentar ali zasebnega Instagram sporočila.

Nagrajenci
Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Instagram profilu organizatorja. Žrebanje nagrajenca ne bo javno. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad
Nagradni sklad vsebuje:
- 1x narezek za eno osebo iz trgovine J&B vinoteka, ki vsebuje kraški pršut, salamo sopressa, rolano slanino, sir, olive, paradižnike, grissine

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku 5 delovnih dni po žrebanju, prek odgovora na komentar pod objavo ali direktno preko zasebnega Instagram sporočila. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju prek e-pošte posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Na poslani naslov bo organizator poslal dopis, s katerim bo nagrajenec lahko prevzel nagrado.

Če organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov
Podjetje OLAM d.o.o. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Olam d.o.o. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: alma@odprtakuhna.si

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov (Uredba EU 2016/679).

Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja omrežje Instagram, od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke : ime, priimek in naslov bivališča, e-naslov ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre. Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov info@odprtakuhna.si. Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Olam d.o.o., Blažičeva 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@odprtakuhna.si. Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu Odprta kuhna.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@odprtakuha.si. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopni na spletni strani Odprta kuhna.

Ljubljana, 27. 1. 2021

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. - Podrobnosti
strinjam se