Tricikel x Odprta kuhna


Po dežju vedno posije sonce in danes smo vam poleg sončnih žarkov zrihtali še eno luštno nagradno igro, v kateri lahko sodelujete na našem Instagramu. V duhu dneva (meseca) Zemlje skupaj z podjetjem Tricikel podarjamo dve super trajnostni nagradi, ki bosta tebe in prijatelja/co spremljali vsak dan.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Splošne določbe

OLAM d.o.o., Blažičeva ulica 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: »TricikelxOdprtakuhna« (v nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki bodo do 26. 4. do 23:59 sodelovali, tako da bodo:

- po objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« na dan žrebanja sledili IG profilu Tricikel

- v objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« označili osebo, s katero bodo nagrado delili

in se s tem strinjali, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra poteka od 23. 4. 2021 do vključno 26. 4. 2021. Instagram ni na nikakršen način povezan z nagradno igro in ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

Organizator skupaj s podjetjem Tricikel podeljuje naslednjo nagrado:

1x izdelek po izbiri (na spletni strani http://tricikel.com/)
1x denarnica (velikost: S, L ali XL)
Organizator bo izžrebal nagrajenca, ki s sodelovanjem v nagradni igri sprejema splošne pogoje sodelovanja.

Vrednost nagrad ne presega zneska 42€.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Tricikel, predstavljenega v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so do 26. 4. 2021 do 23:59 sodelovali v nagradni igri, tako da bodo:

- po objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« na dan žrebanja sledili IG profilu Tricikel

- v objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« označili osebo, s katero bodo nagrado delili.

Osebe, mlajše od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo izločena iz žreba, organizator pa bo izžrebal drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki v Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega prebivališča. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči komentira Instagram objavo, s čimer soglaša s pravili nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora do 26. 4. 2021 do 23:59 sodelovali, tako da:

- po objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« na dan žrebanja sledi IG profilu Tricikel

- v objavi z dne 23. 4. 2021 z naslovom »TricikelxOdprtakuhna« označi osebo, s katero bodo nagrado delili.

Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil prek odgovora na komentar ali zasebnega Instagram sporočila.

Nagrajenci

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Instagram profilu organizatorja. Žrebanje nagrajenca ne bo javno. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

1x izdelek po izbiri (na spletni strani http://tricikel.com/)
1x denarnica (velikost: S, L ali XL)
Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku 5 delovnih dni po žrebanju, prek odgovora na komentar pod objavo ali direktno prek zasebnega Instagram sporočila. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju prek e-pošte posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Na nagrajenčev e-naslov bo organizator poslal dopis, s katerim bo nagrajenec lahko prevzel nagrado.

Če organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz kateregakoli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršenkoli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje OLAM d.o.o. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Olam d.o.o. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: alma@odprtakuhna.si

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja omrežje Instagram, od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke: ime, priimek in naslov bivališča, e-naslov ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre. Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov info@odprtakuhna.si. Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Olam d.o.o., Blažičeva 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@odprtakuhna.si. Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu Odprta kuhna.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@odprtakuha.si. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopni na spletni strani Odprta kuhna.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. - Podrobnosti
strinjam se