Veseli, da vas imamo


Dobri ljudje.

Znova in znova vam bomo povedali, kako hvaležni in srečni smo, da smo z Odprto kuhno ustvarili čudovito skupnost dobrih, srčnih ljudi. Od tistih, ki v pisarni vse leto tipkamo, obračamo telefone, debatiramo in organiziramo, do razširjene ekipe in zunanjih sodelavcev, ki na naši tržnici poskrbijo za to, da vse teče kot po maslu. Le kaj bi Odprta kuhna brez venomer rastoče družine naših ljubih ponudnikov in predvsem vas, drage obiskovalke in obiskovalci, dragi jedci in pivci, vesela družba, ki naredi naša srečanja popolna … Brez vas bi bil prav vsak petek turoben in mrk.

Hvala, ker podpirate nas in naše ponudnike, hvala, ker področju gostinstva in turizma pomagate, da se po tem težkem času znova postavi na noge.

Ko smo izvedeli, da se je Odprta kuhna uvrstila med finaliste projekta #OkvirPomoči 2021, s katerim NLB s partnerji malemu gospodarstvu brezplačno nudi izbrane storitve, znanje in strokovno pomoč, pa tudi oglasni prostor, ki si ga sicer podjetja težje privoščijo, smo se odločili, da se z našimi plakati poklonimo skupnosti, ki smo jo izoblikovali v preteklih letih. Na plakatih, ki vabijo na Odprto kuhno, boste tako lahko opazili imena ponudnikov, naših prijateljev. Je med njimi tudi vaš najljubši?

Poiščite naše plakate, ki vam bodo morda pomagali pri izboru naslednjega kosila, in ne pozabite sodelovati v nagradni igri – trije srečneži si bodo lahko prav kmalu privoščili brezplačen obrok pri najljubšem ponudniku na Odprti kuhni.

 

PRAVILA

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Splošne določbe

OLAM d.o.o., Blažičeva ulica 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro namenjeno vsem, ki so do 28. 7. 2021 do 23:59 sodelovali, tako da so:

- v času do vključno 28. 7. 2021 objavili sliko NLB billboard plakata Odprte kuhne na svoj Instagram story, na njem označili @odprtakuhna in pripisali/označili ponudnika iz plakata, ki jim je najbolj padel v oči

in se s tem strinjali, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra poteka od 14. 7. 2021 do vključno 28. 7. 2021. Instagram ni na nikakršen način povezan z nagradno igro in ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

Organizator podeljuje naslednjo nagrado:

kupon za jed po izboru pri poljubnem ponudniku (v sezoni 2021)
Organizator bo izžrebal 3 nagrajence, ki s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo splošne pogoje sodelovanja.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija projekta NLB Okvir pomoči, pri katerem organizator sodeluje v letošnjem letu.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so do 28. 7. 2021 do 23:59 sodelovali v nagradni igri, tako da so:

- v času do vključno 28. 7. 2021 objavili sliko NLB billboard plakata Odprte kuhne na svoj Instagram story, na njem označili @odprtakuhna in pripisali/označili ponudnika iz plakata, ki jim je najbolj padel v oči

Osebe, mlajše od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo izločena iz žreba, organizator pa bo izžrebal drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči objavi sliko NLB billboard plakata Odprte kuhne na svoj Instagram story, na njem označi@odprtakuhna in pripiše/označi ponudnika iz plakata s čimer soglaša s pravili nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora do 28. 7. 2021 do 23:59 sodelovali, tako da:

- objavi sliko NLB billboard plakata Odprte kuhne na svoj Instagram story, na njem označi @odprtakuhna in pripiše/označi ponudnika iz plakata, ki mu je najbolj padel v oči

Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil prek zasebnega Instagram sporočila.

Nagrajenci

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega Instagram uporabniškega imena ter imena in priimka na Instagram profilu organizatorja. Žrebanje nagrajenca ne bo javno. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

- tri kupone za jed po izbiri pri poljubnemu ponudniku (v sezoni 2021).

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku 5 delovnih dni po žrebanju preko zasebnega Instagram sporočila. Nagrajenec mora v roku 8 dni organizatorju prek e-pošte posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Po pridobitvi omenjenih podatkov nagrajenca bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade.

Če organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršenkoli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje OLAM d.o.o. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Olam d.o.o. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: alma@odprtakuhna.si

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Za izvedbo nagradne igre organizator uporablja omrežje Instagram, od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke: ime, priimek in naslov bivališča, e-naslov ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre. Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov info@odprtakuhna.si. Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Olam d.o.o., Blažičeva 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@odprtakuhna.si. Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

- odpoved Odprte kuhne zaradi višje sile,

- odsotnost posameznih ponudnikov na posamezni Odprti kuhni,

- morebitno razprodajo zalog posameznih ponudnikov,

- velikost porcije, morebitne alergene v hrani in pijači ali katerekoli druge kvalitativne lastnosti hrane ali pijače.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu @odprtakuhna.

Organizator nagradne igre, Olam d.o.o., poravna vse stroške davčnih odtegljajev.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@odprtakuha.si. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopni na spletni strani www.odprtakuhna.si.

 

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. - Podrobnosti
strinjam se